Määttälä järntillverkningsställe

Lestintie Toholampi

 

Det har veterligen idkats järntillverkning vid Määttälä gård redan i slutet av 1500-talet och järntillverkningskonsten har överförts från generation till generation i gården. Järnföremål från Määttälä fördes på 1600-talet också utanför socknen. I något skede byggde man en större blästerugn än vanligt i Määttälä, ungefär en meter hög och arealen på eldstaden var 50 cm x 60 cm. Blåsbälgarna och stånghammaren drevs med vattenkraft från den kraftigt strömmande bäcken invid. Bordsstaken som drevs av vattenhjulet sträckte sig från forsen till smedjan. Stånghammaren vägde närmare 50 kg. Av järnet, som var av förhållandevis god kvalitet och hållbart, smidde man verktyg, kvarnaxlar, ankare och spikar.

 

Den sista husbonden vid Määttälä järnbruk var Mikko Juhonpoika Määttälä eller Rauta-Mikko (1751–1822). Han var en känd yrkesman som tillverkade blästerugnar och lärde ut järntillverkningsmetoder även i Södra Österbotten. Utöver järn sålde han från sin egen såg också brädor och trävirke samt tjära som bränts i hans tjärdalar. Määttälä gård var i slutet av 1700-talet en av de mest välbärgade i socknen. Vid Rauta-Mikkos död hade verksamheten vid Määttälä järnbruk redan avtagit. I närheten av Määttälä järnbruk byggdes sommaren 1993 ett av Lasse Minkkinen planerat minnesmärke, som påminner om en gammal blästerugn.