Välkommen till Skogsskatternas och skogsvaktarnas rutt

 

 

Det har funnits och finns än idag många sorters skatter i skogarna i Mellersta Österbotten. Skogen som kallas för vårt gröna guld har gett oss levebröd, värme och skydd. En viktig näring på 1700- och 1800-talen var tjärbränning. Man var tvungen att börja begränsa den, eftersom skogarna hade börjat glesna på ett oroväckande sätt. Skogsförvaltningen och skogsvaktartjänsterna grundades under senare hälften av 1800-talet för att övervaka kronans skogar.

 

Framställningen av tjära var en lång process med många olika skeden och krävde kunskap och noggrannhet. Skogsvaktarna var i sin tur speciella personligheter, var och en på sitt sätt.

 

Längs rutten som går från Lestijärvi till Halsua kan man bekanta sig med många olika objekt som anknyter till utnyttjandet av skog och övervakning av skogsbruket. Rutten startar vid Lapin talo i Lestijärvi, men man kan vandra längs rutten också från andra hållet, med start i Halsua.

 

Utöver fakta finns det fascinerande historier att berätta om besöksmålen och personerna.

 

Välkommen till Skogsskatternas och skogsvaktarnas rutt!

 

Diskutera på twitter #MetsänaarteetGL!