Berättat

 

Det hade funnits många smeder i Kalle Itäniemis släkt och även Kalle var känd som en duktig smed. På högsommaren före krigen skickades en tonårsgosse från Himango på cykel för att föra liar för reparation vid Kalles verkstad. Det är fråga om upp till hundra kilometer på svårframkomliga vägar. Efter en påfrestande färd kom pojken fram till smedjan där husbönderna från Lesti väntade på sin tur i kön. Kalle uppmanade pojken att gå över till stugan för att be om en matbit. Husmodern Elsa serverade maten och gjorde gossen sällskap. Därefter gick Kalle och pojken för att hämta liarna som bundits ordentligt fast på cykeln. Kalle sade till gossen att använda bälgen i smedjan, kolen skulle hållas passligt varma. Husbönderna som väntat på sin tur var inte glada över att någon kom förbi i kön. Då konstaterade Kalle: ”Ni har haft hela vintern på er att hämta liarna för vässning!” (Rekonen 2018)