Itäniemi krontorp

Itäniementie Lestijärvi

 

Itäniemi krontorp grundades på 1840-talet. Kaarlo (Kalle) Itäniemi löste in området till en självständig gård på 1930-talet. Han utvidgade gården genom sina förtjänster som smed - han hade arbetat i gruvor och på järnvägar i Amerika. På Itäniemi gård fanns utöver huvudbyggnaden två rior, en vindmölla, ett fähus, ett separat stall, en bod, flera hölador, en rökbastu och en smedja. Utöver jordbruket framställdes tjära och träkol på gården. Kalle sålde stället i slutet av 1940-talet och flyttade till Reisjärvi. Itäniemi gjordes om till ett område med sommarstugor och hösten 2018 stod ännu den länge obebodda huvudbyggnaden kvar. I terrängen kring Itäniemi kan man se lämningar av tjärhyttan och kolmilan.

  


Berättat

 

Det hade funnits många smeder i Kalle Itäniemis släkt och även Kalle var känd som en duktig smed. På högsommaren före krigen skickades en tonårsgosse från Himango på cykel för att föra liar för reparation vid Kalles verkstad. Det är fråga om upp till hundra kilometer på svårframkomliga vägar. Efter en påfrestande färd kom pojken fram till smedjan där husbönderna från Lesti väntade på sin tur i kön. Kalle uppmanade pojken att gå över till stugan för att be om en matbit. Husmodern Elsa serverade maten och gjorde gossen sällskap. Därefter gick Kalle och pojken för att hämta liarna som bundits ordentligt fast på cykeln. Kalle sade till gossen att använda bälgen i smedjan, kolen skulle hållas passligt varma. Husbönderna som väntat på sin tur var inte glada över att någon kom förbi i kön. Då konstaterade Kalle: ”Ni har haft hela vintern på er att hämta liarna för vässning!” (Rekonen 2018)

 


Bilder

 

Itäniemi krontorp hösten 2018

 

Lämningarna efter tjärhyttan och kolmilan

 

Lämningar av tjärdalen

 

Krontorpet för länge sedan (Aimo Itäniemis bildarkiv)

 

Krontorpet på flygbild (Aimo Itäniemis bildarkiv)

 

Krontorpets gård på kartan från år 1938 (Aimo Itäniemis bildarkiv)

 


Karta