Kittholmen

Gamla Hamnsvägen Jakobstad

 

Hamnen flyttades vid ingången av 1700-talet från stadens närhet längre norrut, till Kittholmsområdet, som man ansåg vara en av de bästa hamnplatserna på kusten. Hamnen fungerade på området i närmare 200 år. Sedan var man tvungen att flytta hamnen ytterligare norrut till Alholmen på grund av lägre vattenstånd och större skepp.

 

På Kittholmen kan man bekanta sig med hamnens historia som inkluderar bland annat tjärmagasinen, ”tjärgolven”, de tidigare lastagebryggorna samt skepps- och båtbyggandet. I närheten av tullbryggan som byggdes 1827 finns ett inhägnat nöjesparksområde, grundat av Frivilliga brandkåren (FBK) år 1890. Vid den tidigare tullbryggan har det också funnits en fiskehamn, varifrån man fört den färska fiskfångsten för att säljas på stadens torg.

 

I Vega-hallen kan man bekanta sig med skonaren Vega som restaureras och repareras som bäst. Vega byggdes 1952 som en del av Finlands krigsskadestånd till Sovjetunioinen. Vid bryggan invid ligger den tvåmastade Jacobstads Wapen, som är en kopia av galeasen från 1700-talet, ritad av Fredrik Henrik af Chapman. En Skeppsgård planeras till Kittholmsområdet där man kommer att förevisa hamnens mångsidiga historia noggrannare, på ett mer estetiskt och underhållande sätt. (Se https://www.gamla-hamn.fi) På området finns också det äldsta fungerande skeppsvarvet i Finland, Jakobstads Båtvarv, som grundades av fabrikör Birger Serlachius år 1904.