Repslagarbanan

Kittholmsskogen

 

I början av 1800-talet byggdes en rak led i Kittholmsskogen. Leden användes för repslagning. Det hade naturligtvis funnits repslagarbanor på olika ställen i staden även tidigare. Repen tillverkades bland annat av hampa och de behövdes i stora mängder i segelfartygen. Repslagarna var manliga hantverkare. Man behövde också en typ av maskin som vevades för att tillverka repen. Repen tjärades i Beckbruket där de sänktes ned i en tjärpanna och lyftes upp för torkning. Repslagarbanan i Kittholmen är en central del av sjöfartshistorian och den tidiga industrin i Gamla hamn.

  


Berättat

 

Repslagarkonsten är ett tusentals år gammalt, speciellt arbete som utfördes av män. Män som bodde på landsbygden tvinnade rep av många olika material. Då skeppsbyggandet ökade blev det också större efterfrågan på rep och repslagarna blev till en egen yrkesgrupp på 1400-talet. Repslagning hörde till baskunskaperna hos samtliga sjöfarare. Till exempel fanns det kilometervis av rep i ett segelfartygs rigg. Repet utgör en sorts nyckel till hela segelfartygsvärlden och till sjömansfärdigheterna: rep behövdes i så gott som all verksamhet i ett skepp. (…) rep till segelfartyg har tillverkats av tråd från hampa, lin, manilla, sisal, jute, kokos och bomull. (https://sites.google.com/site/perinnerakentaminen/koeydenpunonta)

 


Bilder

 

Repslagarbanan sommaren 2018

 

Repslagarbanan hösten 2018

 

Repslagarbanan längesedan (Jakobstads museum)

 

Repslagarbanan på kartan 1886 (Jakobstads museum)

 


Video

 

Se en videofilm om repslagning!

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHW3-NL6EQc

 


Karta