Berättat

 

I bryggeriets byggskede beställde man två bryggeripannor från Fiskars bruk. Det var inte alls enkelt att transportera stora pannor på den tiden. Man kom överens om att transportera pannorna med galeasen Josefina. På senhösten fick bryggeriets bolagsmän höra rykten om att Josefina skulle ha gått under utanför Vasa. Man skickade då sjökapten Adolf Humle, som också var delägare i bryggeriet, till Vasa för att kontrollera om ryktet stämde. Det framkom att Josefina hade blivit kvar i Björneborg hamn. Fartygets redare hade inte velat riskera fartyget i höststormarna. Därför var man tvungen att skaffa pannorna till Jakobstad med hästar. (Björklund 1993, 14)