Berättat

 

Efterfrågan på jordbruksmaskiner som tillverkats i mekaniska verkstaden var i början av 1900-talet så hög att Serlachius företag torde ha haft svårigheter med tillräckliga leveranser till kunder och inom utlovad tid. Birger Serlachius skrev i Kauppalehti hösten 1912: ”Efterfrågan på våra harvar har år efter år ökat på så sätt att vi t.ex. inte kunde leverera alla beställningar i somras, även om vi hade på förhand 700 maskiner reserverade för denna säsong. Under de två första åren då dessa maskiner tillverkades, ville ingen av våra största maskinköpmän ha dem till försäljning, utan vi var tvungna att sälja dem antingen via lanthandlanden eller direkt till användarna. Först i år har vi haft turen att få flera av landets största mekaniska verkstadshandlare som återförsäljare. Dessa har redan med tanke på nästa år beställt större eller mindre mängder maskiner. Allt som allt har vi som fasta fakturor sålt över 1000 maskiner för nästa år.” (Kauppalehti 9.10.1912) Dock hamnade mekaniska verkstaden ganska snabbt efter att ha flyttat till staden i ekonomiska svårigheter och gick i konkurs. Verksamheten fortsatte dock senare. (Toivanen m.fl. 2002, 349–353)

 

Biskopsbacken var i tiderna en holme som omgavs av vatten, Biskopsholmen. Här grundade man alltså den tidiga industrin i staden, på 1800-talet då havsvattenståndet sjunkit. Ännu på 1700-talet gick ett stadssund öster om Biskopsholmen och här fanns sjötrafik. Biskop-namnet kommer möjligtvis från den svartvita vattenfågeln alkan eller tordmulen (Alca torda) eller av att man någon gång hade ordnat gudstjänster på holmen. (Intervju med stadsguiderna Ulla Nyström och Gun Snellman 12.11.2018)