Jakobstads Mekaniska Verkstad

Biskopsbacken Jakobstad

 

På Biskopsbacken (eller Biskopsholmen) har funnits livlig industriverksamhet. Utöver ölbryggeriet har där ännu i mitten av 1800-talet funnits en benkvarn och norr om den gamla gravgården fanns en mekanisk verkstad från och med slutet av 1800-talet. Stenfoten till den mekaniska verkstaden kunde beskådas i terrängen hösten 2018.

 

Till den mekaniska verkstaden, grundad av Birger Serlachius (1874–1934), hörde till en början hästskoning, tillverkning och försäljning av fordon samt försäljning och reparation av cyklar. Den lilla smedsbyggnaden hade byggts till med ett gjuteri samt med en fil- och svarvverkstad. Snart specialiserade man sig också på maskiner för ölbryggerier. Serlachius bodde med sin familj i bostadsdelen till det intilliggande ölbryggeriet och skötte uppgifterna som disponent för bryggeriet. Det var dock inte förnuftigt att tillverka bryggerimaskiner på grund av den annalkande förbudslagen. Däremot behövdes allt mer verktyg för jordbruket och enklare maskiner, och de utgjorde huvudprodukterna i den mekaniska verkstaden. Den viktigaste produkten i början av 1900-talet var harven. Som bäst arbetade ett hundratal arbetstagare i företaget. Hela produktionen i den mekaniska verkstaden flyttades senast i början av 1910-talet till stadens område invid järnvägen. Efter många varierande skeden överfördes den mekaniska verkstaden till en del av Wärtsiläkoncernen i slutet av 1930-talet.

  


Berättat

 

Efterfrågan på jordbruksmaskiner som tillverkats i mekaniska verkstaden var i början av 1900-talet så hög att Serlachius företag torde ha haft svårigheter med tillräckliga leveranser till kunder och inom utlovad tid. Birger Serlachius skrev i Kauppalehti hösten 1912: ”Efterfrågan på våra harvar har år efter år ökat på så sätt att vi t.ex. inte kunde leverera alla beställningar i somras, även om vi hade på förhand 700 maskiner reserverade för denna säsong. Under de två första åren då dessa maskiner tillverkades, ville ingen av våra största maskinköpmän ha dem till försäljning, utan vi var tvungna att sälja dem antingen via lanthandlanden eller direkt till användarna. Först i år har vi haft turen att få flera av landets största mekaniska verkstadshandlare som återförsäljare. Dessa har redan med tanke på nästa år beställt större eller mindre mängder maskiner. Allt som allt har vi som fasta fakturor sålt över 1000 maskiner för nästa år.” (Kauppalehti 9.10.1912) Dock hamnade mekaniska verkstaden ganska snabbt efter att ha flyttat till staden i ekonomiska svårigheter och gick i konkurs. Verksamheten fortsatte dock senare. (Toivanen m.fl. 2002, 349–353)

 

Biskopsbacken var i tiderna en holme som omgavs av vatten, Biskopsholmen. Här grundade man alltså den tidiga industrin i staden, på 1800-talet då havsvattenståndet sjunkit. Ännu på 1700-talet gick ett stadssund öster om Biskopsholmen och här fanns sjötrafik. Biskop-namnet kommer möjligtvis från den svartvita vattenfågeln alkan eller tordmulen (Alca torda) eller av att man någon gång hade ordnat gudstjänster på holmen. (Intervju med stadsguiderna Ulla Nyström och Gun Snellman 12.11.2018)

 


Bilder

 

Lämningar från mekaniska verkstaden sommaren 2018

 

Ett järnkors på gamla gravgården, tillverkat vid mekaniska verkstaden

 

Jakobstads Mekaniska Verkstad (Jakobstads museum)

 


Karta