Välkommen till Näver-Ants landsväg

 

 

Från Perho startar en kulturarvsrutt som kallas för Näver-Ants landsväg (Tuohi-Antin maantie). Kyrkoherde Anders Chydenius, även kallad Näver-Ant, var initiativtagare till den och deltog i planeringen av landsvägen på 1790-talet.

 

På väg från Perho till Vetil längs Näver-Ants landsväg kan man vika av till historiska besöksmål vars tidsperspektiv är sinsemellan mycket olika. Landsvägen hade i tiderna troligen underlättat resandet åtminstone för invånarna i Lampuoti, major von Fieandts trupper, nationalskald J.L. Runeberg, teolog A.W. Ingman, kantelekonstnären Kreeta Haapasalo och skolförvaltningsmannen Alfred Salmela – antingen fotvägen, med häst eller på 1900-talet med bil.

 

Sommaren 1930 följde en viss konstflygare kanske med blicken längs med landsvägslinjen från sin dubbeldäckare på väg från Vasa till Perho – och mot ett förödande publikevenemang.

 

Under den tidiga kamkeramiska perioden gick väglinjen på bottnen av det uråldriga havet, utan att stenåldersbefolkningen i Hautaketo hade en aning om detta.

 

Välkommen till Näver-Ants landsväg!

 

Diskutera på twitter #TuohiAnttiGL!