Lampuoti gård

Salamajärventie 806 Perho

 

 

Det berättas att Lampuoti gård löstes ut av kronan i slutet av 1600-talet av Esko Laurinpoika Tiainen, som tjänstgjort i Österbottens regemente i Sverige-Finlands armé. Han var vitt känd som järnugnsmästare, järnsmed, jordbrukare och fiskare. Nuvarande Lampuoti gård lät byggas av Matti Lampuoti troligen i början av 1800-talet. Husets äldsta delar är möjligtvis från 1740-talet. Den sista invånaren i huset var Hilda Lampuoti (1898–1996).

 

Lampuoti gård stod tom från 1980-talet och det var redan bestämt att huset ska auktioneras och rivas, men Perho kommun räddade byggnaden genom att köpa huset och tomten. Därmed skyddades Lampuoti genom ett beslut av miljöministeriet år 1999. Huset är grundrenoverat och restaurerat till sitt ursprungliga skick.