Välkommen till Klingande stenarnas rutt

 

 

Kaustby med sina strax över 4000 invånare är en storsocken och ett kraftcenter för finländsk folkmusik. Den västfinländska spelmanstraditionen på fiol har sina anor åtminstone på 1760-talet och har bevarats på orten, med en särpräglad stil och unik kraft. Kaustbyspelmännen har bevarat traditionen men också skapat något nytt utifrån den.

 

Kaustby folkmusikfestival blev direkt från starten år 1968 det årliga huvudevenemanget för hela den finländska folkmusiken: för dem som framför musiken och för vännerna av folkmusik. Festivalen har ända sedan starten också varit internationell.

 

I spelmanskulturen från Kaustby har de lokala ensemblerna spelat en central roll – och gör det även i våra dagar. Grupperna finns i så gott som alla byar. Folkmusiktraditionen är synlig i allt på orten. Intressanta besöksobjekt har under årtionden byggts upp runtomkring festivalen.

 

Caféinnehavararen och traditionsaktivisten Santeri Isokangas konstaterade i tiderna följande: "Våra stenar kommer ännu att klinga och hela universum känner till vår musik!"

 

Välkommen till Klingande stenarnas rutt!

 

Diskutera på twitter #SoivatkivetGL!