Metsä – puuta ja tervaa

Metsä-teemaan sisältyy runsaasti maakunnan kulttuurihistoriaa ja perintöä. Genius Loci -sivustossa huomio kiintyy erityisesti tervanpolttoon ja tervan vientiin, metsän kotitarvekäyttöön ja uittoon. Tilaa saa myös Pikkurata eli Eskolan metsärata, joka toimi yli 40 vuotta metsähallituksen puunkuljetusratana. Pikkurata työllisti vuosittain satoja ihmisiä ja jätti merkittävän jäljen paikalliseen kulttuuriperintöön.

 

Lue koko teema


Paikkakartta

 

Valitse näytettävät teemat listasta. Poista valinnat | Valitse kaikki