Skog – trä och tjära

I skogstemat om mellersta Österbotten kunde man inkludera kulturhistoria och kulturarv i ansenlig mängd. På webbplatsen Genius Loci uppmärksammas särskilt tjärbränningen och tjärexporten, husbehovsnyttjandet av skog och flottningen. Särskilt mycket utrymme får Eskolabanan, på finska kallad Pikkurata, en smalspårig järnväg som i över 40 års tid användes för virkestransport och sysselsatte hundratals personer årligen.

 

Läs igenom hela temat


Platskarta