Välkommen in i Vrakens värld!

 

 

Maritim verksamhet genom flera århundraden har skapat arbete och välstånd i Österbotten samt främjat den kulturella interaktionen även internationellt sett. Mångahanda hantverks- och handelsfärdigheter har fått utvecklas, vilket även i dagens läge kan ses som en riklig och högklassig båtproduktion på området. Man har också förknippat romantiska uppfattningar om äventyr på främmande hav och i spännande hamnar till sjöfarten. Många unga har hoppfullt tagit värvning på långa och krävande sjöresor.

 

Under århundradenas gång har havet gett Österbotten mycket, men havet har också tagit sitt. En båtresenär, båtförare eller en som vandrat på isen kommer inte lätt att tänka på att det sida vid sida med den jordiska framgången under ytan slumrar en värld som är fylld av vårt materiella och immateriella kulturarv, även ett dystert sådant.

 

Vi kommer nu att bekanta oss med en del kända vrak på havsområden i Jakobstad, Larsmo, Karleby och Lochteå. De representerar endast en bråkdel av de talrika skeppen som under århundradens gång gått på grund vid de österbottniska havsområdena. Med finns också skepp som blivit förstörda av människokrafter.

 

Den vackra kusten och skärgården på området är miljöer där man kan njuta av naturen, sjölivet, hamnarna och servicen. Att stilla sig i närheten av ett vrak eller vid ett minnesmärke kan också sätta oförglömliga spår på resenären.

 

Välkommen in i Vrakens värld!

 

Diskutera på twitter #HylkyreittiGL!