Berättat

 

”Precis klockan fyra syns vid ´John Graftons´ akter ett väldigt rött rökmoln och strax därefter hörs en detonation lika kraftig som ett grovt kanonskott. I röken och det kringsprutande vattnet syns masten med den röda flaggan vackla och falla. Samma sekund dyker det upp ett nytt rökmoln åtföljt av en ny explosion. Skorstenen och kommandobryggan försvinner i rökmolnet. Då röken skingras är halva fartyget borta.” (Olin: Grafton-affären 2011) 

 

”Elaka tungor har också gjort gällande att Nylander avsiktligen lade `John Grafton´på grund för att slippa ur återstoden av den farliga expeditionen. Den teorin är minst sagt otrolig mot bakgrund av vad som kommer att hända.” (Olin: Grafton-affären 2011)