Välkommen på Prästgårdsrutten

 

 

De prästgårdar med gårdsmiljö som bevarats ända till våra dagar bär på en historia genom århundraden, med sitt materiella och immateriella kulturarv. Vi bekantar oss nu med österbottniska prästgårdar vars huvudbyggnader färdigställdes på 1700-talet eller alldeles i början av 1800-talet. Med åren har huvudbyggnaderna naturligtvis ändrats, reparerats och restaurerats. I prästgårdarnas gårdsomgivning kan man utöver huvudbyggnaden upptäcka många välbevarade och välskötta byggnader och kulturarvsobjekt.


Man kan vandra längs prästgårdsrutten i den riktning man önskar, både virtuellt och fysiskt. Rutten från Jakobstad via Kronoby och Karleby till Lochteå följer långt gamla Bottniska vikens Strandväg. Om man vill ta en avstickare till den nyare strandvägen, den så kallade Sju broars vägen, finner man längs den i Larsmo skärgårdskommun en vacker träkyrka och Marieholms prästgård, som härstammar från slutet av 1700-talet. Denna väg färdigställdes i slutet av 1800-talet och är med sina vattendrag och broar mycket lik den strandväg längs med Bottniska viken ett par hundra år tillbaka i tiden, då havsytan var några meter högre än i dag.


Alla fem prästgårdar med omgivning är värda att ses och upplevas ur kulturhistorisk synpunkt. Prästgårdarna är mycket olika med tanke på servicen, så det lönar sig att ta reda på vilken service som erbjuds innan man besöker dem. Längs rutten finns också andra intressanta besöksobjekt.


Välkommen på kulturrutten till prästgårdarna!

 

Diskutera på twitter #PappilareittiGL!