Välkommen till den Gamla Strandvägen

 

 

Byggandet av riksväg 8 har för sin del inverkat på att den hundratals år gamla Bottniska vikens Strandväg från Vemo till Torneå ställvis fått vara orörd och därför bevarats relativt bra. Visst har den gamla strandvägssträckningen under årens lopp grundförbättrats och ställvis rätats ut. Trafikverket godkände Bottniska vikens Strandväg som en riksomfattande turistväg år 2010 och vägen är markerad med bruna skyltar.

 

Landskapet har förändrats längs Bottniska vikens Strandväg under århundradena, då havet till följd av landhöjningen dragit sig tillbaka från vägen, men en liten avstickare från rutten västerut, till vattnet, rekommenderas. Längs med Strandvägen kan man uppleva historia, havets närhet, naturen, kulturen, ta del av berättelser och olika evenemang.

 

Nu ska vi bekanta oss med en sträcka på cirka 40 kilometer längs Bottniska vikens Strandväg. Resan kan företas med bil eller cykel.

 

Resan kan påbörjas eller avslutas antingen vid Svedbergs Skolmuseum i Munsala eller Pedersöre Tingshus i Jakobstad. Båda objekten är historiskt värdefulla och välbevarade. Längs Strandvägen belyser även de övriga besöksobjekten områdets kulturarv genom fakta, berättelser och bilder.

 

Välkommen till den Gamla Strandvägen!

 

 

Diskutera på twitter #RantatieGL!