Välkommen till rutten i Gamla hamn

 

 

Gamla hamn i Jakobstad har bevarats väl på många ställen. Rutten startar vid Hamngatan och längs den kan man bekanta sig med många besöksobjekt från 1700- och 1800-talen som berättar om sjöfart, skeppsbyggande, internationell handel och tidig industri. Dessvärre har också krigen satt sina spår i bygget och folket på området.


Stadens hamn har med anledning av landhöjningen under århundradena flyttats från att ha varit belägen invid staden allt mer norrut. Än i dag kan man på Kittholmens område se gamla lastagebryggor, tjärmagasin och doftande ”tjärgolv”. 


Man kan bekanta sig med segelfartygens historia i Vega-hallen där krigsskadeståndsskonaren Vega finns framställd. Vid bryggan invid vilar en kopia av galeasen Jacobstads Wapen från 1700-talet. Även skeppsvarvet Jakobstads Båtvarv, grundat i början av 1900-talet, representerar hantverkarfärdigheterna som överförts från generation till generation. 


I segelpaviljongen, med anor från över 100 år tillbaka i tiden, kan man avnjuta mat och dryck och samtidigt blicka mot Varvet på den motsatta stranden. Här byggde man på 1800-talet tiotals segelfartyg i världsklass.

 

Välkommen till rutten i Gamla hamn! 

 

Diskutera på twitter #VanhansatamanreittiGL!