Berättat

 

Alma Söderhjelm beskriver i sitt verk Jakobstads historia (1974/3, 185–187) engelsmännens intrångsförsök i Gamla hamn sommaren 1854. Två fiendefartyg, Hekla och Oder, närmar sig hotande hamnen. Något tidigare hade man i Karleby (Gamlakarleby) haft en sammanstötning vars kanonskott hörts tydligt och klart ända i Jakobstad, och detta orsakade på förhand oro bland Jakobstadsborna. Nu är det mycket nära att engelsmännen ska finna vägen in till hamnen. Hamnens och hela stadens öde skulle då bli samma som i Brahestad och Uleåborg: skepp, magasin och varulager skulle brännas, kanske skulle man även mista människoliv. Lyckligtvis lyckas inte de engelska örlogsfartygen i sin navigering, utan vänder tillbaka till havs. Kommerserådet Peter Malm skriver om händelsen några dagar senare till ryske befälshavanden i Vasa, general von Wendt och önskar att denne skulle ordna med militärhjälp i Jakobstad. Först på sensommaren skickar man soldater och officerare till Jakobstad, dock inte tillräckligt många. De hotfulla situationerna fortsätter även följande år.